Saammeko esitellä AINO:n

Tekoälyn ympärillä käydään runsaasti keskustelua ja uusia ratkaisuja syntyy jatkuvasti. Yleisesti tekoälystä (AI, artificial intelligence) puhuttaessa voidaan tarkoittaa monia eri asioita. Yleiskielen tulkinnalla tarkoitetaan koneen kykyä oppia jäljittelemään ihmismäistä ajattelua sekä ihmismäisen päätöksenteon prosessia koneen suorittamana. Laajemmassa mittakaavassa voidaan tarkoittaa myös...
Lue lisää

Hellon mukana luomassa suosituksia Suomen seuraavalle hallituskaudelle palvelumuotoilun keinoin

Viime vuosina Hellonia on pyydetty avuksi fasilitoimaan lukuisten erilaisten organisaatioiden strategiaprosesseja muotoilun lähestymistapaa hyödyntäen. Tammikuussa 2018 toteutettu Kestävän Kasvun Sprintti onkin erinomainen esimerkki siitä, miten palvelumuotoilun osallistavilla ja käyttäjälähtöisillä menetelmillä voidaan valmistella poikkihallinnollisia kokonaisuuksia tavanomaisen...
Lue lisää

Vältä nämä 5 tyypillistä virhettä seuraavassa palvelumuotoiluhankkeessasi

Palvelumuotoilu on noussut nopeasti uudeksi lähestymistavaksi, jonka avulla monet yritykset pyrkivät kehittämään omaa liiketoimintaansa. Tässä postauksessa listaamme 5 tyypillistä virhettä, joiden olemme tunnistaneet johtavan palvelumuotoiluhankkeiden epäonnistumiseen. Näihin ajautuminen johtuu yleisesti palvelumuotoiluprosessin puutteellisesta ymmärtämisestä sekä ajautumisesta perinteisemmän...
Lue lisää

Miten palvelumuotoilu auttaa yritystäsi kaupalliseen menestykseen?

Kiinnostus palvelumuotoilua kohtaan on tällä hetkellä vahvassa nosteessa. Viime postauksessa kerroimme, mitä me Hellonilla tarkoitamme, kun puhumme palvelumuotoilusta. Tällä kertaa päätimme kääntää katseen palvelumuotoilun liiketoiminnallisiin hyötyihin, sillä kokemuksemme on, että kiinnostuksesta huolimatta palvelumuotoilun yhteyden hahmottaminen yrityksen menestykseen on haasteellista. Tähän...
Lue lisää

Mitä on palvelumuotoilu?

Tänä päivänä yhä useampi puhuu palvelumuotoilusta. Toisinaan palvelumuotoilun nimissä voi törmätä tarjottavan yhä monipuolisempia asioita toisistaan paljonkin poikkeavien toimijoiden puolesta. Vastataksemme kasvaneeseen kysyntään ja toisaalta auttaaksemme kiinnostuneita selkeyttämään kotimaista palvelumuotoilutarjontaa, kerromme mitä me Hellonilla tarkoitamme, kun puhumme palvelumuotoilusta....
Lue lisää