Näin tuotat tuloksia palvelumuotoilun avulla ja vältät kompastuskivet

Palvelumuotoiluhankkeen avulla voidaan todistetusti tuottaa yritykselle liiketoiminnallista menestystä ja numeerisesti mitattavia tuloksia. Siinä onnistuminen vaatii systemaattisuutta, rohkeutta kokeilla uutta ja positiivista ajattelutapaa. Palvelumuotoiluhanke on toisaalta myös helppo ajaa karille esimerkiksi henkilöstön sitoutumisen puutteen ja vajavaisen suunnittelun vuoksi. Lähes tuhannen...
Lue lisää

Näin sitoutat yrityksesi palvelumuotoilun strategiseen hyödyntämiseen

Oletko motivoitunut hyödyntämään palvelumuotoilua esimerkiksi asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi, mutta yritysjohto kaipaa vielä vakuuttelua palvelumuotoilun tuomista hyödyistä ja tuloksista? Tässä artikkelissa kysyimme Siobhan Hennessyltä, Musgrave Groupin Head of Customer Experienceltä, mitkä ovat olleet ne avaintekijät, joiden avulla Musgrave Group on ottanut palvelumuotoilun osaksi...
Lue lisää

Asiakaskeskeisen muutosprosessin kuusi vaihetta

Onnistunut muutosprosessi kohti asiakaskeskeisyyttä vaatii organisaation johdolta vahvaa sisäistämistä sekä sitoutumista. Palvelumuotoilun keinoilla sekä ajattelutavalla on keskeinen rooli tässä muutoksessa. 
Lue lisää

Hellon voitti kansainvälisen palvelumuotoilukilpailun jo kolmatta kertaa!

Dublinissa järjestetyn Service Design Global Conferencen tuomaristo valitsi irlantilaiselle Musgrave-ruokakauppaketjulle tekemän toteutuksemme viime vuoden parhaimmaksi kansainväliseksi palvelumuotoilutyöksi.
Lue lisää

Palvelumuotoilulla kankeasta organisaatiosta ketterään liiketoimintaan

Palvelumuotoilun keinoin saadaan aikaan ylivertaisia asiakaskokemuksia, joiden perimmäisenä tavoitteena on kiihdyttää yrityksesi kasvua ja parantaa tulosta kestävästi. Tässä artikkelissa esittelemme sinulle kaksi palvelumuotoilun esimerkkiä, joissa yhdistyy kankeiden organisaatioiden notkistaminen palvelumuotoilun menetelmin ja niiden avulla tuotetut tulokset. Saammeko esitellä: Case Tekes ja...
Lue lisää

Hellon opettaa tekoälyä ymmärtämään suomea

Varmistimme lähes puolen miljoonan euron rahoituksen opettaaksemme AINO-tekoälymme ymmärtämään suomea ja tunnistamaan, mikä tekee meistä onnellisia – teknologian odotetaan mullistavan asiakaspalvelun ensin Suomessa ja sitten maailmalla. Olemme kehittäneet omaa AINO-nimistä tekoälyratkaisuamme vuodesta 2016 lähtien. Business Finlandin myöntämän rahoituksen turvin alamme seuraavaksi kehittämään...
Lue lisää

Asiakaslähtöisyys on yhtiön muutoksen kivijalka

Tässä artikkelissa kerromme, miksi asiakaslähtöisyys kannattaa ottaa yrityksesi tai organisaatiosi muutosprosessiin mukaan. Selvitämme myös, mitä konkreettista hyötyä asiakaslähtöisellä palvelumuotoilulla on yrityksen liiketoiminnalle ja visiossa onnistumiselle.
Lue lisää

Mitä investointeja priorisoida - AINO:n avulla parempia investointipäätöksiä

Olemme kevään aikana kirjoittaneet blogissamme jo useamman kirjoituksen Hellonin tekoälyratkaisu AINO:sta, jonka tehtävänä on auttaa organisaatioita asiakaskokemuksen johtamisessa. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan lähemmin, miten AINO:a voidaan hyödyntää erityisesti asiakaskokemukseen liittyvien investointien kohdistamisessa kaikkein tärkeimpiin kohteisiin.
Lue lisää

Tieteelliset julkaisut

Kirsikka Vaajakallio, Anna Pyyluoma, Zeynep Falay von Fittner and Tuuli Mattelmäki:
Lue lisää

AINO johdon apuna asiakaskokemuksen johtamisessa

Edellisessä kirjoituksessamme kerroimme Hellonin tänä keväänä lanseeraamasta teköälyratkaisu AINO:sta. Nyt otamme lähempään tarkasteluun, kuinka AINO tukee asiakaskokemuksen johtamista ja ennustamista.
Lue lisää