Asiakaskeskeisen muutosprosessin kuusi vaihetta

Onnistunut muutosprosessi kohti asiakaskeskeisyyttä vaatii organisaation johdolta vahvaa sisäistämistä sekä sitoutumista. Palvelumuotoilun keinoilla sekä ajattelutavalla on keskeinen rooli tässä muutoksessa. 
Lue lisää

Hellon voitti kansainvälisen palvelumuotoilukilpailun jo kolmatta kertaa!

Dublinissa järjestetyn Service Design Global Conferencen tuomaristo valitsi irlantilaiselle Musgrave-ruokakauppaketjulle tekemän toteutuksemme viime vuoden parhaimmaksi kansainväliseksi palvelumuotoilutyöksi.
Lue lisää

Palvelumuotoilulla kankeasta organisaatiosta ketterään liiketoimintaan

Palvelumuotoilun keinoin saadaan aikaan ylivertaisia asiakaskokemuksia, joiden perimmäisenä tavoitteena on kiihdyttää yrityksesi kasvua ja parantaa tulosta kestävästi. Tässä artikkelissa esittelemme sinulle kaksi palvelumuotoilun esimerkkiä, joissa yhdistyy kankeiden organisaatioiden notkistaminen palvelumuotoilun menetelmin ja niiden avulla tuotetut tulokset. Saammeko esitellä: Case Tekes ja...
Lue lisää

Hellon opettaa tekoälyä ymmärtämään suomea

Varmistimme lähes puolen miljoonan euron rahoituksen opettaaksemme AINO-tekoälymme ymmärtämään suomea ja tunnistamaan, mikä tekee meistä onnellisia – teknologian odotetaan mullistavan asiakaspalvelun ensin Suomessa ja sitten maailmalla. Olemme kehittäneet omaa AINO-nimistä tekoälyratkaisuamme vuodesta 2016 lähtien. Business Finlandin myöntämän rahoituksen turvin alamme seuraavaksi kehittämään...
Lue lisää

Asiakaslähtöisyys on yhtiön muutoksen kivijalka

Tässä artikkelissa kerromme, miksi asiakaslähtöisyys kannattaa ottaa yrityksesi tai organisaatiosi muutosprosessiin mukaan. Selvitämme myös, mitä konkreettista hyötyä asiakaslähtöisellä palvelumuotoilulla on yrityksen liiketoiminnalle ja visiossa onnistumiselle.
Lue lisää

Mitä investointeja priorisoida - AINO:n avulla parempia investointipäätöksiä

Olemme kevään aikana kirjoittaneet blogissamme jo useamman kirjoituksen Hellonin tekoälyratkaisu AINO:sta, jonka tehtävänä on auttaa organisaatioita asiakaskokemuksen johtamisessa. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan lähemmin, miten AINO:a voidaan hyödyntää erityisesti asiakaskokemukseen liittyvien investointien kohdistamisessa kaikkein tärkeimpiin kohteisiin.
Lue lisää

Tieteelliset julkaisut

Kirsikka Vaajakallio, Anna Pyyluoma, Zeynep Falay von Fittner and Tuuli Mattelmäki:
Lue lisää

AINO johdon apuna asiakaskokemuksen johtamisessa

Edellisessä kirjoituksessamme kerroimme Hellonin tänä keväänä lanseeraamasta teköälyratkaisu AINO:sta. Nyt otamme lähempään tarkasteluun, kuinka AINO tukee asiakaskokemuksen johtamista ja ennustamista.
Lue lisää

Saammeko esitellä AINO:n

Tekoälyn ympärillä käydään runsaasti keskustelua ja uusia ratkaisuja syntyy jatkuvasti. Yleisesti tekoälystä (AI, artificial intelligence) puhuttaessa voidaan tarkoittaa monia eri asioita. Yleiskielen tulkinnalla tarkoitetaan koneen kykyä oppia jäljittelemään ihmismäistä ajattelua sekä ihmismäisen päätöksenteon prosessia koneen suorittamana. Laajemmassa mittakaavassa voidaan tarkoittaa myös...
Lue lisää

Hellon mukana luomassa suosituksia Suomen seuraavalle hallituskaudelle palvelumuotoilun keinoin

Viime vuosina Hellonia on pyydetty avuksi fasilitoimaan lukuisten erilaisten organisaatioiden strategiaprosesseja muotoilun lähestymistapaa hyödyntäen. Tammikuussa 2018 toteutettu Kestävän Kasvun Sprintti onkin erinomainen esimerkki siitä, miten palvelumuotoilun osallistavilla ja käyttäjälähtöisillä menetelmillä voidaan valmistella poikkihallinnollisia kokonaisuuksia tavanomaisen...
Lue lisää