Mitä investointeja priorisoida - AINO:n avulla parempia investointipäätöksiä

Olemme kevään aikana kirjoittaneet blogissamme jo useamman kirjoituksen Hellonin tekoälyratkaisu AINO:sta, jonka tehtävänä on auttaa organisaatioita asiakaskokemuksen johtamisessa. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan lähemmin, miten AINO:a voidaan hyödyntää erityisesti asiakaskokemukseen liittyvien investointien kohdistamisessa kaikkein tärkeimpiin kohteisiin.

 Tiedämme, että useimmilla organisaatioilla on runsaasti dataa käytössään. Tiedämme myös, että näillä organisaatioilla on melko vähän ymmärrystä siitä, miten dataa tulee hyödyntää oikein ja tehdä sen pohjalta optimaalisia päätöksiä. Forrester Research on arvioinut, että keskimäärin jopa 60% - 73% organisaatioiden keräämästä datasta jää hyödyntämättä analytiikassa. LÄHDE - Forrester Research

Hellonilla olemme tunnistaneet, että asiakaskokemuksen kehittämisen keskeinen haaste on erilaisten, vaihtoehtoisten kehityskohteiden loputon lista. Tyypillisesti asiakaskokemusjohtajat punnitsevat tulisiko satsata esim. asiakaspalvelijoiden kouluttamiseen, uuteen applikaatioon, johtoryhmän valmentamiseen tai vaikka uusiin liiketiloihin. Tarkkaa tietoa erilaisten toimenpiteiden ja investointien vaikutuksesta asiakaskokemuksen kehittymiseen ei ole. Monet investoinnit epäonnistuvat, koska asiakaskokemuksen ymmärtäminen isossa kuvassa kaikkine riippuvuksineen on ihmiselle liian haastavaa.

Haluamme AINO:n avulla auttaa organisaatioita ratkaisemaan, mihin asioihin investoimalla saadaan paras tuotto asiakaskokemuksessa. Investointipäätösten arvioimista varten on syntynyt palvelumme AINO ROCX™, eli Return on Customer Experience. Tämä on Hellonin luoma lähestymistapa ja laskentamalli sille, miten asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyviä investointeja voidaan priorisoida. AINO ROCX™ analysoi organisaation olemassa olevaa asiakasdataa tekoälyn avulla ja vastaa kysymykseen: Millä toimenpideyhdistelmällä saavutetaan suurin vaikuttavuus asiakaskokemukseen ja näin myös asiakasarvon kehittymiseen?

AINO ROCX™ tarjoaa tarkan, dataan pohjautuvan tiedon asiakaskokemuksen konversioista toimenpidesuunnitelmalle. Vaihtoehtoisesti AINO rakentaa myös dataan pohjautuvan, optimaalisen yhdistelmän toimenpiteitä suurimman vaikuttavuuden (konversion asiakaskokemuksessa) saavuttamiseksi. Tämä auttaa asiakaskokemusjohtajia eri organisaatioissa tarkemmin ennakoimaan eri investointien vaikutukset ja varmistamaan, että rahat ja aika käytetään mahdollisimman fiksusti.

Kuulet AINO:sta vielä lisää, seuraavassa kirjoituksessamme palvelumuotoilun näkökulmasta. Pysy kuulolla!


Mikäli kiinnostuit ja haluat kuulla lisää miten AINO voisi auttaa organisaatiotasi asiakaskokemuksen johtamisessa, olethan meihin yhteydessä:

Laura Franck, Client Service Director
laura.franck@hellon.com

Niko Reunanen, Data Science Lead
niko.reunanen@hellon.com