Hellon opettaa tekoälyä ymmärtämään suomea

Varmistimme lähes puolen miljoonan euron rahoituksen opettaaksemme AINO-tekoälymme ymmärtämään suomea ja tunnistamaan, mikä tekee meistä onnellisia – teknologian odotetaan mullistavan asiakaspalvelun ensin Suomessa ja sitten maailmalla.

Olemme kehittäneet omaa AINO-nimistä tekoälyratkaisuamme vuodesta 2016 lähtien. Business Finlandin myöntämän rahoituksen turvin alamme seuraavaksi kehittämään ainutlaatuista puheen ymmärtämiseen liittyvää tekoälyteknologiaa, jonka tavoite on tukea suuria organisaatiota käymään entistä parempaa vuoropuhelua asiakkaidensa kanssa.

Tekoälyä kehittäviä jättejä eivät kiinnosta pienet kielet


Globaalit toimijat tekoälykentällä kuten Google, Amazon ja Baidu keskittyvät tällä hetkellä ainoastaan maailman suuriin markkinoihin, joissa kielenä on esimerkiksi englanti, kiina tai espanja. Me Hellonilla haluamme kehittää teknologiaamme erityisesti niille alueille, joiden kieli ei ole 20 puhutuimman kielen joukossa. Markkinan kattavuudesta ei tule haastetta, sillä maailman 20 puhutuimman kielen ulkopuolelle jää yli 2 miljardia ihmistä.

Teknologiateollisuuden AI-ryhmän puheenjohtaja Taneli Tikka on vakuuttunut kehitteillä olevasta ratkaisustamme: "Suomen tekoälykehityksen näkökulmasta on strategisesti tärkeää, että kehitetään suomen kielistä tekoälyn ymmärtämistä sillä kansainväliset suuryritykset eivät sitä koe prioriteettina. Suomenkielinen tekoäly on suomen kielen tulevaisuuden säilymisen kannalta täysin keskeinen. Jos muut kielet ovat tuettuja muttei suomi, vaikuttaa se tulevaisuudessa jopa koko kansakunnan kielenkäyttöön sekä mm. sisällöntuotantoon mediassa, julkaisuissa ja kirjallisuudessa. Hellon on hyvä esimerkki yrityksestä, joka on nähnyt tekoälyn läpileikkaavuuden mahdollisuudet ja lähtenyt rakentamaan sitä oman liiketoimintansa kontekstiin. Tekoäly tulee koskettamaan kaikkia firmoja tulevaisuudessa toimialasta riippumatta ja yritysten tulisi nähdä, että monilla toimialoilla tekoäly voi eksponentiaalisesti kasvattaa mahdollisuuksia liiketoiminnassa."

Hellon mukana kehittämässä Suomea maailman parhaaksi paikaksi kehittää ja hyödyntää tekoälyä


Hellonin saama rahoitus kuuluu Business Finland:n AI Business -ohjelmaan, joka käynnistettiin tämän vuoden alussa. Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomi maailman parhaaksi paikaksi kehittää ja hyödyntää tekoälyä. Arvioiden mukaan tekoäly ja alustatalous muodostavat 30 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta vuonna 2030. Business Finlandin tehtävänä on jakaa radikaalien innovaatioiden kehittämisen riskiä ja avata ovet niiden myymiseen globaaleilla markkinoilla.

AI Business -ohjelman ohjelmapäällikkö Outi Keski-Äijö näkee suomen kieltä ymmärtävän tekoälyn strategisen tärkeäksi, jotta suomalainen yhteiskunta ja yritykset eivät jää takamatkalle tekoälyn hyödyntämisessä. ”Tekemämme selvityksen mukaan suomen kieltä ymmärtävä tekoäly ei synny globaalien tekoälyjättien toimesta, vaan tarvitsemme sen tutkimiseen ja kehittämiseen suomalaisia yrityksiä kuten esimerkiksi Hellon”, Outi Keski-Äijö kertoo.

AINOn tavoitteena on oppia tunnistamaan mikä tekee meistä onnellisia


Tavoitteenamme on, että tekoäly oppii omatoimisesti löytämään äänessä kuultavat ihmisille keskeiset ominaisuudet kuten tunteet, painotukset, äänensävyt tai tavan puhua.

”Me olemme äärettömän kiinnostuneita siitä, mikä tekee ihmisistä onnellisia”, sanoo Niko Reunanen, Hellonin johtava data scientist. ”AINO-tekoälymme avulla olemme jo nyt löytäneet uusia tapoja ymmärtää, mallintaa ja jopa ennustaa onnellisuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Hellonilla on jo valmiina pitkälle kehittynyt syväoppiva malli, joka pystyy analysoida ihmisen kokemuksen kirjoitetusta tekstistä ja nyt tarkoituksena on ulottaa mallia puhutun puheen ymmärtämiseksi.”

Helsingin yliopistossa Business Finlandin rahoittamaa HUMEX-tutkimusprojektia johtava aivotutkija Katri Saarikivi pitää Hellonin hanketta kiinnostavana ja tervetulleena lisänä tutkimuskenttään. ”Yhä suurempi määrä vuorovaikutuksesta tapahtuu tietokonevälitteisesti. Digitaalisessa vuorovaikutuksessa tunteisiin liittyvää tietoa on kuitenkin hyvin niukasti saatavilla. Tämä puolestaan hankaloittaa toisten ymmärtämistä ja empatiaa, jotka muun muassa sujuvassa asiakaspalvelussa ovat avainasemassa. Tunteet ovat tärkeyden signaaleja. Tunnetiedon avulla ymmärrämme, mikä toiselle on merkityksellistä.”

Olemme AINON kanssa siis maailmanlaajuisesti uniikin hankkeen äärellä. Mikäli tekoälymme onnistuu tunnistamaan harvinaisella suomen kielellä puhutusta puheesta puhujan tunnetilan ja kokemuksen, ratkaisumme voidaan skaalata mille maailman kielelle tahansa. Väitämmekin, että ratkaisusta on tulevaisuudessa merkittävää apua esimerkiksi globaalien yritysten asiakas- ja puhelinpalveluihin tai vaikka hätäkeskusten toiminnan parantamiseksi.

Ps. Lue myös Kauppalehden kirjoittama artikkeli Hellon aikoo kehittää paremmin suomea ymmärtävän tekoälyn hankkeestamme!

Lataa maksuton palvelumuotoilun ostajan opas - Hellon