AINO johdon apuna asiakaskokemuksen johtamisessa

Edellisessä kirjoituksessamme kerroimme Hellonin tänä keväänä lanseeraamasta teköälyratkaisu AINO:sta. Nyt otamme lähempään tarkasteluun, kuinka AINO tukee asiakaskokemuksen johtamista ja ennustamista.

 

Ennustaminen ja ennakointi on asiakaskokemuksen johtamisessa erityisen monimutkaista ja haasteellista, koska asiakaskokemukseen vaikuttaa monta tekijää. Tekoälyn kyky oppia löytämään lainalaisuuksia ja ymmärrystä suuresta määrästä asiakasdataa vie asiakaskokemuksen johtamisen uudelle tasolle.

AINOn avulla pystytään yhdistämään suuria määriä erilaisia tietolähteitä ja mallintamaan asiakaskokemusta aivan uudella tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakaskokemuksen kontekstia pystytään vihdoin mallintamaan kokonaisena ilmiönä ja sitä kautta luomaan ennustettavuutta asiakaskokemuksen kehitykseen. Käytännössä AINOn avulla pystytään ennustamaan esimerkiksi asiakkuuksien elinkaarta sekä asiakaspoistumaa uudesta näkökulmasta (kuten esimerkiksi mitkä asiakaskokemukselliset asiat vaikuttavat asiakaspoistumaan tietyssä asiakassegmentissä? Tai mikä investointikohde takaisi suurimman konversion asiakastyytyväisyyteen?).

 AINO:n avulla asiakaskokemukseen liittyvästä suuresta datamäärästä pystytään entistä tarkemmin poimimaan ja tunnistamaan kipukohtia ja mahdollisuuksia. Yritysten kannattaakin investoida asiakaskokemuksen parantamiseksi varatut eurot tekoälyn tunnistamiin mahdollisuuksiin, jotta tehdään oikeita asioita mahdollisimman hyvin. Toisin sanoen, AINO auttaa juoksemaan asiakaskokemuksen kehityksessä täysiä oikeaan suuntaan.

AINO tuottaa analyysia ja ennusteita asiakaskokemuksen mittauksen alaisista tekijöistä. Tämä puolestaan kytkee asiakaskokemuksen tarkoituksennemukaisemmin yhteen myynnin ja asiakkuuksien kehittämisen kanssa. Kun ymmärrämme asiakaskokemusta ja sen suhdetta myynnin ja asiakkuuksien kehittämiseen, saamme tietää miten voimme kehittää asiakaspitoa ja myydä asiakkuutta ylöspäin. Ennustamisen kautta voimme myös tuottaa tietoa, työkaluja ja ratkaisuehdotuksia asiakaspalveluhenkilöstölle, jolloin heillä on paremmat eväät onnistua asiakaspalvelussa entistä paremmin.

AINO on ennen kaikkea asiakkaan ääni, joka tuodaan oikealla tavalla yhtiön johtamiseen mukaan ja joka tukee yritysten johtoa tekemään entistä parempia päätöksiä investoinneissa,  toiminnan ohjauksessa, asiakkuuksien johtamisessa ja parempien palveluiden suunnittelussa.

Tulemme jakamaan kesän aikana blogissamme lisää kirjoituksia AINO:oon liittyen. Pysy siis kuulolla!

Mikäli kiinnostuit ja haluat kuulla lisää miten AINO voisi auttaa organisaatiotasi asiakaskokemuksen johtamisessa, olethan meihin yhteydessä:

Laura Franck, Client Service Director
laura.franck@hellon.com

Niko Reunanen, Data Science Lead
niko.reunanen@hellon.com