Palvelumuotoilun bisneskirja avaa palvelumuotoilun hyödyt liiketoiminnalle

Palvelumuotoilun bisneskirja on uudenlainen opas palvelumuotoilun mahdollisuuksiin. Se on tietopaketti palvelumuotoilun hyödyntämiseen menestyvän liiketoiminnan kehittämisessä niin palvelumuotoilusta kiinnostuneille, palvelumuotoilun ammattilaisille kuin liiketoiminnan kehittäjille, jotka haluavat yritykselle bisneshyötyä palvelumuotoilun keinoin. Kirjan sisältö kiteyttää myös Hellonin...
Lue lisää

Luo erinomainen asiakaskokemus ja ota etumatkaa kilpailijoihisi

Sanotaan, että kilpailuetu on eräs tärkeimmistä - ehkä jopa tärkein tavoite kaikessa yritystoiminnassa, sillä sen avulla yrityksesi on oikealla polulla kohti menestystä. Jos yritys on onnistunut luomaan itselleen kilpailuetua eli saamaan etulyöntiaseman kilpailijoihinsa nähden, tarkoittaa se sitä, ettei kukaan kilpailijoista ole kyennyt tarjoamaan vastaavaa kokemusta asiakkailleen. Tässä...
Lue lisää

Hellon ja Mandatum Life: Palvelumuotoilulla parempi asiakaskokemus

Asiakasarvosta ja asiakaskokemuksesta puhutaan paljon. Ne ovat tärkeitä tekijöitä, jotka sitovat asiakkaasi brändiisi ja määrittävät liiketoimintasi laatua. Asiakasarvon muodostumisessa on kyse asiakkaasi kokeman hyödyn ja kustannusten suhteesta, jonka hän kohtaa tuotteesi tai palvelusi kanssa asioidessaan. Palveluntarjoajan tai yrityksen näkökulmasta asiakasarvon tuottaminen on myös avain...
Lue lisää

Palvelumuotoilun 5 näkyvää hyötyä liiketoiminnalle

Yleinen kohtaamamme kysymys, joka askarruttaa palvelumuotoilusta kiinnostunutta, on kuinka palvelumuotoilua ja sen onnistumista mitataan. Lisäksi palvelumuotoiluun investoimisesta kiinnostunutta luonnollisesti kiinnostaa palvelumuotoilun näkyvät hyödyt yritykselle ja mitä palvelumuotoiluun sijoitettu pääoma poikii. Tässä artikkelissa vastaamme juuri näihin kysymyksiin - lue lisää alta!
Lue lisää

Palvelumuotoilulla parempi asiakaskokemus eli parempaa liiketoimintaa ja tuloksia

Tässä artikkelissa esittelemme Hellonin palvelumuotoiluprojektin kulkua pintaa syvemmältä ja kerromme, miten palvelumuotoilun menetelmillä saadaan aikaan mitattavia hyötyjä, joilla vaikutetaan liiketoimintaan positiivisesti. Jokainen palvelumuotoiluun investoiva haluaa taata projektinsa onnistumisen ja nyt kerromme, miten se Hellonin kanssa tapahtuu.
Lue lisää

Näin tuotat tuloksia palvelumuotoilun avulla ja vältät kompastuskivet

Palvelumuotoiluhankkeen avulla voidaan todistetusti tuottaa yritykselle liiketoiminnallista menestystä ja numeerisesti mitattavia tuloksia. Siinä onnistuminen vaatii systemaattisuutta, rohkeutta kokeilla uutta ja positiivista ajattelutapaa. Palvelumuotoiluhanke on toisaalta myös helppo ajaa karille esimerkiksi henkilöstön sitoutumisen puutteen ja vajavaisen suunnittelun vuoksi. Lähes tuhannen...
Lue lisää

Näin sitoutat yrityksesi palvelumuotoilun strategiseen hyödyntämiseen

Oletko motivoitunut hyödyntämään palvelumuotoilua esimerkiksi asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi, mutta yritysjohto kaipaa vielä vakuuttelua palvelumuotoilun tuomista hyödyistä ja tuloksista? Tässä artikkelissa kysyimme Siobhan Hennessyltä, Musgrave Groupin Head of Customer Experienceltä, mitkä ovat olleet ne avaintekijät, joiden avulla Musgrave Group on ottanut palvelumuotoilun osaksi...
Lue lisää

Asiakaskeskeisen muutosprosessin kuusi vaihetta

Onnistunut muutosprosessi kohti asiakaskeskeisyyttä vaatii organisaation johdolta vahvaa sisäistämistä sekä sitoutumista. Palvelumuotoilun keinoilla sekä ajattelutavalla on keskeinen rooli tässä muutoksessa. 
Lue lisää

Hellon voitti kansainvälisen palvelumuotoilukilpailun jo kolmatta kertaa!

Dublinissa järjestetyn Service Design Global Conferencen tuomaristo valitsi irlantilaiselle Musgrave-ruokakauppaketjulle tekemän toteutuksemme viime vuoden parhaimmaksi kansainväliseksi palvelumuotoilutyöksi.
Lue lisää

Palvelumuotoilulla kankeasta organisaatiosta ketterään liiketoimintaan

Palvelumuotoilun keinoin saadaan aikaan ylivertaisia asiakaskokemuksia, joiden perimmäisenä tavoitteena on kiihdyttää yrityksesi kasvua ja parantaa tulosta kestävästi. Tässä artikkelissa esittelemme sinulle kaksi palvelumuotoilun esimerkkiä, joissa yhdistyy kankeiden organisaatioiden notkistaminen palvelumuotoilun menetelmin ja niiden avulla tuotetut tulokset. Saammeko esitellä: Case Tekes ja...
Lue lisää