Palvelumuotoilun 5 näkyvää hyötyä liiketoiminnalle

Yleinen kohtaamamme kysymys, joka askarruttaa palvelumuotoilusta kiinnostunutta, on kuinka palvelumuotoilua ja sen onnistumista mitataan. Lisäksi palvelumuotoiluun investoimisesta kiinnostunutta luonnollisesti kiinnostaa palvelumuotoilun näkyvät hyödyt yritykselle ja mitä palvelumuotoiluun sijoitettu pääoma poikii. Tässä artikkelissa vastaamme juuri näihin kysymyksiin - lue lisää alta!
Lue lisää

Palvelumuotoilulla parempi asiakaskokemus eli parempaa liiketoimintaa ja tuloksia

Tässä artikkelissa esittelemme Hellonin palvelumuotoiluprojektin kulkua pintaa syvemmältä ja kerromme, miten palvelumuotoilun menetelmillä saadaan aikaan mitattavia hyötyjä, joilla vaikutetaan liiketoimintaan positiivisesti. Jokainen palvelumuotoiluun investoiva haluaa taata projektinsa onnistumisen ja nyt kerromme, miten se Hellonin kanssa tapahtuu.
Lue lisää

Näin tuotat tuloksia palvelumuotoilun avulla ja vältät kompastuskivet

Palvelumuotoiluhankkeen avulla voidaan todistetusti tuottaa yritykselle liiketoiminnallista menestystä ja numeerisesti mitattavia tuloksia. Siinä onnistuminen vaatii systemaattisuutta, rohkeutta kokeilla uutta ja positiivista ajattelutapaa. Palvelumuotoiluhanke on toisaalta myös helppo ajaa karille esimerkiksi henkilöstön sitoutumisen puutteen ja vajavaisen suunnittelun vuoksi. Lähes tuhannen...
Lue lisää

Näin sitoutat yrityksesi palvelumuotoilun strategiseen hyödyntämiseen

Oletko motivoitunut hyödyntämään palvelumuotoilua esimerkiksi asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi, mutta yritysjohto kaipaa vielä vakuuttelua palvelumuotoilun tuomista hyödyistä ja tuloksista? Tässä artikkelissa kysyimme Siobhan Hennessyltä, Musgrave Groupin Head of Customer Experienceltä, mitkä ovat olleet ne avaintekijät, joiden avulla Musgrave Group on ottanut palvelumuotoilun osaksi...
Lue lisää

Asiakaskeskeisen muutosprosessin kuusi vaihetta

Onnistunut muutosprosessi kohti asiakaskeskeisyyttä vaatii organisaation johdolta vahvaa sisäistämistä sekä sitoutumista. Palvelumuotoilun keinoilla sekä ajattelutavalla on keskeinen rooli tässä muutoksessa. 
Lue lisää

Hellon voitti kansainvälisen palvelumuotoilukilpailun jo kolmatta kertaa!

Dublinissa järjestetyn Service Design Global Conferencen tuomaristo valitsi irlantilaiselle Musgrave-ruokakauppaketjulle tekemän toteutuksemme viime vuoden parhaimmaksi kansainväliseksi palvelumuotoilutyöksi.
Lue lisää

Palvelumuotoilulla kankeasta organisaatiosta ketterään liiketoimintaan

Palvelumuotoilun keinoin saadaan aikaan ylivertaisia asiakaskokemuksia, joiden perimmäisenä tavoitteena on kiihdyttää yrityksesi kasvua ja parantaa tulosta kestävästi. Tässä artikkelissa esittelemme sinulle kaksi palvelumuotoilun esimerkkiä, joissa yhdistyy kankeiden organisaatioiden notkistaminen palvelumuotoilun menetelmin ja niiden avulla tuotetut tulokset. Saammeko esitellä: Case Tekes ja...
Lue lisää

Hellon opettaa tekoälyä ymmärtämään suomea

Varmistimme lähes puolen miljoonan euron rahoituksen opettaaksemme AINO-tekoälymme ymmärtämään suomea ja tunnistamaan, mikä tekee meistä onnellisia – teknologian odotetaan mullistavan asiakaspalvelun ensin Suomessa ja sitten maailmalla. Olemme kehittäneet omaa AINO-nimistä tekoälyratkaisuamme vuodesta 2016 lähtien. Business Finlandin myöntämän rahoituksen turvin alamme seuraavaksi kehittämään...
Lue lisää

Asiakaslähtöisyys on yhtiön muutoksen kivijalka

Tässä artikkelissa kerromme, miksi asiakaslähtöisyys kannattaa ottaa yrityksesi tai organisaatiosi muutosprosessiin mukaan. Selvitämme myös, mitä konkreettista hyötyä asiakaslähtöisellä palvelumuotoilulla on yrityksen liiketoiminnalle ja visiossa onnistumiselle.
Lue lisää

Mitä investointeja priorisoida - AINO:n avulla parempia investointipäätöksiä

Olemme kevään aikana kirjoittaneet blogissamme jo useamman kirjoituksen Hellonin tekoälyratkaisu AINO:sta, jonka tehtävänä on auttaa organisaatioita asiakaskokemuksen johtamisessa. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan lähemmin, miten AINO:a voidaan hyödyntää erityisesti asiakaskokemukseen liittyvien investointien kohdistamisessa kaikkein tärkeimpiin kohteisiin.
Lue lisää